Газовата емболия, навлизането на газ в кръвоносните съдове, може да доведе до сериозна заболеваемост и смърт. Това е непреднамерен клиничен проблем, но се среща и в неклинични среди. Газовите емболии са резултат от процедури, извършвани в почти всички клинични специалности, за който всички клинични специалисти трябва да са наясно. В повечето случаи газовата емболия е въздушна емболия, въпреки че може да бъде резултат от въвеждането на газове като въглероден диоксид, азотен оксид и азот. Газовата емболия има две форми - венозна и артериална, отличаваща се от механизма на влизане на газ и мястото, където емболите в крайна сметка се подават. Техники, използвани за елиминиране на емболии, включително прилагане на 100% кислород, поставяне на пациента в латерално положение и позиция Тренделенбург за не повече от 10 минути, премахване на емболията с катетър, повърхностноактивни вещества и хипербарна кислородна терапия (HBO2T). За венозна газова емболия се препоръчва хирургично отстраняване, докато при артериални емболии се препоръчва хипербарната кислородна терапия. В изследването е разгледан случая за пациент, който по невнимание е получил венозна инфузия на 150 ml въздух, което води до голям емболизъм, и който е подложен на хипербарна кислородна терапия, след което се възстановява добре и не страда от нежелани последствия. Този резултат предполага, че е важно процедурите в барокамера с кислород под налягане да се разглеждат като препоръчително приложение при пациенти с венозен емболизъм.

Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21877559

За въпроси и запитвания, свържете се с д-р Владимир Балкански на телефони: 088 780 39 49 | 088 494 85 04 | 02 404 85 04 или по имейл на адрес office@oxylife-sofia.com

Заяви своя час за терапия от тук