Изследователи са лекували група от 18 хоспитализирани възрастни пациенти с диабет (всички с ретинопатия, 17 със симптоматична невропатия и 6 с макроангиопатия) с гангренозни лезии на стъпалото чрез комбиниран режим, състоящ се от строг метаболитен контрол, ежедневно отстраняване на некротични тъкани и ежедневни хипербарни кислородни терапии, проведени в многоместна кислородна барокамера. Друга група от 10 възрастни индивида със сравними лезии на крака (всички с ретинопатия, 9 със симптоматична невропатия и 4 с макроангиопатия) са лекувани по същия начин, с изключение на хипербарната кислородна терапия. В групата с тестово лечение, 16 пациенти бяха излекувани, а останалите 2 не показаха подобрение и по-късно бяха подложени на ампутация. Броят на процедурите с хипербарна кислородна терапия, необходими за лечение, е значително свързан с размера на гангренозните лезии. В групата, която не е третирана с хипербарна кислородна терапия, само 1 пациент се подобри, 5 от 10 не показват промяна и 4 от 10 се влошават, докато ампутацията на крайници стана неизбежна. Сравнението на двете групи чрез chi 2-тест разкрива силно значима разлика (Р = .001). На практика, лечението с хипербарна кислородна терапия драстично намали ампутациите на краката при пациенти, лекувани по този начин през последните 3 години, в сравнение с по-ранни и настоящи данни за пациенти, които не получават лечение с хипербарна оксигенация.

Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3568965

За въпроси и запитвания, свържете се с д-р Владимир Балкански на телефони: 088 780 39 49 | 088 494 85 04 | 02 404 85 04 или по имейл на адрес office@oxylife-sofia.com

Заяви своя час за терапия от тук