Декомпресионната болест се дължи на образуването на мехурчета от инертен газ в тъканите и / или кръвта, дължащи се на свръхнасищане, където или механичните напрежения, причинени от мехурчета, или техните вторични клетъчни ефекти причиняват дисфункция на органите. Декомпресионната болест може да бъде причинена от намаляване на атмосферното налягане по време на изкачване от гмуркане или екскурзия с висока надморска височина. Клиничните прояви включват ставни болки в крайниците, кожни обриви, неврологични дисфункции, кардиореспираторни симптоми и белодробен оток.

Подобряването на симптомите на декомпресионна болест в резултат на компресия е отбелязано за първи път през деветнадесети век. Рекомпресията с въздух за първи път е докладвана като специфично лечение за тази цел през 1896 г. Дишането на кислород се препоръчва за подобряване на признаците на декомпресия. Вдишването на кислород под налаягане с цел ускоряване на дифузията на газ и разделянето на мехурчетата при хората беше предложена за пръв път през 1897 г. и в крайна сметка изпробвана за лечение на хора от декомпресионна болест, като се препоръчва за лечение на водолази през 30-те години на XX век. Обосновката за лечение с хипербарен кислород включва незабавно намаляване на обема на мехурите, увеличаване на дифузионния градиент за инертен газ от мехурите в околната тъкан, оксигениране на исхемична тъкан и намаляване на отока на централната нервна система. Също така е вероятно хипербарната оксигенация да има и други полезни фармакологични ефекти, като намаляване на адхезията на неутрофилите към капилярния ендотел.

Ефикасността на въвеждане на кислород при повишено налягане на околната среда (хипербарен кислород) е широко приета и хипербарната кислородна терапия е основата за лечението на това заболяване.

Източник: https://www.uhms.org/5-decompression-sickness.html

За въпроси и запитвания, свържете се с д-р Владимир Балкански на телефони: 088 780 39 49 | 088 494 85 04 | 02 404 85 04 или по имейл на адрес office@oxylife-sofia.com

Заяви своя час за терапия от тук